Cięcia

Sen o cięciu symbolizuje uczucia bycia zneutralizowanym, pogardzanym, maltretowanym lub porzuconym. Zmniejszenie poczucia ważności lub wpływu. Należy wziąć pod uwagę położenie ciała, w którym dokonano cięcia. Cięcia na rękach mogą odzwierciedlać twoje poczucie zdolności do bycia osłabionym. Cięcia nóg mogą odzwierciedlać twoje poczucie niezależności jest podważane. Marzyć cięcia drutu może odzwierciedlać relacje lub połączenia w swoim życiu jest cięte.