Dalie

Marzy o meksykańskiej roślinie rodziny Asteraceae jest dobry omen. W śnie kultywowania kolorowych pojedynczych lub podwójnych kwiatów, mnóstwo perspektyw. Aby zobaczyć dalie we śnie oznacza szczęście, szczęście w sprawach finansowych. Aby zobaczyć dalie, które umierają i więdnie, reprezentuje pecha i minnor straty z małym żalem.