Upośledzenie umysłowe

Marzenie o zobaczeniu osoby umysłowej symbolizuje jakiś aspekt ich osobowości, który jest beznadziejnie niedoświadczony lub niekompetentny w jakiejś dziedzinie ich życia. Możesz być zależny od innych, mieć słabość lub być początkującym w jakiejś dziedzinie. Alternatywnie, jest psychicznie zakwestionowane we śnie może odzwierciedlać uczucia o sobie lub innych jest beznadziejnie nieudolny.