Bezrobotnych

Sen o byciu bezrobotnym lub bezrobotnym symbolizuje uczucia o sobie, nie mając nic ważnego do zrobienia. Uczucie nieadekwatne lub nie wystarczająco dobre lub nie potrzebne. Może to być również poczucie ofed reprezentacji jest stagnacja w życiu lub o niskiej samooceny. Poczucie, że nie jesteś przyzwyczajony do pełnego potencjału. Alternatywnie, bezrobotni mogą odzwierciedlać poczucie utraty poczucia odpowiedzialności lub obowiązku za coś w swoim życiu. Przykładem mogą być dzieci dorastające i nie potrzebują cię, technologia eliminująca potrzebę wykonania zadania lub przyjaciele nie potrzebują już, abyś coś dla nich zrobił.