Dyktator

Aby zobaczyć lub marzyć, że jesteś dyktatorem, może wskazywać, że trzeba być bardziej elastyczne i otwarte w naszym myśleniu i w podejmowaniu decyzji. Jesteś zbyt kontroli. Wymarzony dyktator może również symbolizować kontrolę nad postacią ojca lub ojca.