Koperta lub indeks górny

Marząc o lub widząc w kopertach sen, oznacza oczekiwanie lub możliwości. Śniąc lub widząc we śnie bez otwierania kopert, wskazuje na wiadomości smutku i niewykorzystanych możliwości.