Okręg wyborczy Escravo

Jeśli jesteś niewolnikiem we śnie, oznacza to, że nie masz na uwadze własnej firmy, zamiast tego zostawiasz innych do kontrolowania i zarządzania nim.