Kichania

Sen o kichaniu symbolizuje zwiększoną wrażliwość na sytuację lub problem. Wykazując słabość lub wady. Zakłopotanie, że coś jest dla Ciebie zbyt silne. Kichanie też może być przedstawieniem uczuć, że jesteś słaby lub zbyt wrażliwy na problem. Wrażliwość, aby stracić wszystko w ogóle. Sen o kichaniu symbolizuje budząc sytuacje życiowe, w których udajesz słabość, nadwrażliwość lub wstydzisz się celowo.