Statyczne

Jeśli jesteś statyczny we śnie, to takie marzenie wskazuje na twoją zdolność do przyciągania ludzi na swoją stronę i składania zamówień, które im dajesz.