Struktury

Jeśli widzisz różne struktury we śnie, to marzenie wskazuje na twoje obawy przed rzeczami, które są ci nieznane.