Apteka

Sen o aptece odzwierciedla sytuację, w której pokazujesz lub udowadniasz komuś, kto ma problem. Może to odzwierciedlać wymóg dowodu w celu otrzymania pomocy. Może to być znak, że czujesz się zawstydzony, pod presją, lub zawodne.