Kobieta

Sen kobiety symbolizuje obszar życia, w którym jesteś wrażliwy, pasywny, przyjazny, otwarty, pedagog, intuicyjny, kreatywny lub dający. Negatywnie, marzenia o byciu kobiecym w jakiś sposób odzwierciedlają słabość lub podporządkowanie. Marzenie o byciu kobietą, gdy jesteś mężczyzną, może reprezentować uczucie bycia przegranym w jakiś sposób lub że zawsze musisz robić to, co ci kazano robić. Uczucie zostało przykręcone, słabe lub podporządkowane. Wysyłane lub konieczności wykonywania całej pracy. Poczucie, że ktoś skorzystał z ciebie lub nigdy nie musi stracić. Przykład: Mężczyzna marzył o byciu kobietą. W prawdziwym życiu czuł, że jego ojciec całkowicie kontroluje i nigdy nie musiał przegrywać bez względu na wszystko.