Fotograf

Marząc o zostaniu fotografem, wskazuje na potrzebę dokładnego przyjrzenia się sprawom.