Zgorzel

Kiedy marzysz o wpływ zgorzel, to znaczy, że ktoś z twoich krewnych lub osób, które znasz będzie cierpieć straty lub ból.