Gazelle

Czy marzysz w jakimkolwiek kontekście o, lub widzisz gazeli, symbolizuje duszę. Może to oznaczać, że nie powinieneś brać życia tak poważnie. Rozchmurz się.