Wojownik

Być wojownikiem we śnie, oznacza bunt i jego moc radzenia sobie z nimi.