Kolacja

Sen o jedzeniu w pomieszczeniach symbolizuje to, co myślisz lub masz ochotę dotarcia do końca fazy lub ostatniego etapu projektu.