Sonar

Sen sonaru symbolizuje próby poczuć się jak w sytuacji. Testowanie ludzi subtelnie, aby je poczuć, projekcji pewnych emocji. Dowiedz się, co dzieje się z ludźmi lub sytuacje, testując ich reakcje emocjonalne. Testowanie emocji ludzi bez osobistego zaangażowania. Pozytywnie, marzenia o sonarze mogą odzwierciedlać twoją próbę sondowania ludzi przed wykonaniem poważnego ruchu. Uważaj na następny krok, ponieważ uważasz, że powinno to być idealnie zgodne z innymi emocjami. Negatywnie, sonar dreaming może odzwierciedlać manipulacyjne zachowanie lub emocjonalne reakcje z testowania ludzi, aby zapisać sobie problemy. Udawanie lub kłamie na temat rzeczy, aby sprawdzić emocje ludzi.