Underground

Sen o czymś podziemnym symbolizuje pewną dziedzinę twojego życia, której nie zauważyłeś. Chęć ukrycia czegoś. Robienie czegoś w szczególności lub nie zwracanie uwagi. Przykład: Kobieta marzyła o zobaczeniu podziemnej ścieżki. W prawdziwym życiu była w ciąży niedawno i robi wszystko, co mogła ukryć.