Strzelanie

Marzenie o zobaczeniu strzelaniny symbolizuje obserwowanie siebie lub kogoś innego, aby podjąć ostateczną decyzję. Zdecydowano się na zmianę. Celowanie w cel. Alternatywnie, widząc strzelanie może odzwierciedlać świadomość czegoś w swoim życiu jest anulowane, przerwane lub celowo nie powiodło się.